تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

اخبار MSRT

مجموعه MSRT افتخار این را دارد تا برای فارغ التحصیلان رشته برق در مقطع لیسانس از دانشگاه صنعتی شریف تهران ، اقامت دائم کشور امریکا (گرین کارت) را اخذ نماید.


بازگشت